субота, 13. јун 2020.

Maturski ispit



Maturskom ispitu je pristupio 31 učenik i svi su položili.  

Sa odličnim uspehom je položilo maturu 19  učenika, 
sa vrlo dobrim 9, 
sa dobrim 2 i 
sa dovoljnim 1 učenik.

 Srednja ocena odeljenja je vrlo dobar 4,48

Нема коментара:

Постави коментар