уторак, 26. децембар 2017.

Драги родитељи,


Podeljen papir sa ocenama

Poštovani roditelji,

 

danas u 10,30  podelila sam papire sa ocenama za I polugodište.

Papir ima logo, pečat škole  i moj potpis.


Vidimo se u drugom polugodištu koje startuje u ponedeljak 15. janurara 2018. godine.


Извештај о успеху ученика на крају I полугодиштаОдељење  II-3 има 32 ученика. Просечна оцена одељења је 3,51

Са позитивном оценом прошло је 26 ученика.

Општи успех је следећи:
Одличних - 3
Врло добрих – 14
Добрих – 8
Довољних – 1

Са недовољном оценом прошло је 6 ученика.

Са 1 недовољном – 3 ученика
      3 недовољне – 2 ученика
      4 недовољне – 1 ученик

Недовољне оцене су из следећих предмета:

Енглески језик – 3 ученика
Математика – 5 ученика
Рачуноводство – 4 ученика
Економска географија – 1 ученик

Укупан број изостанака је 1.147 од тога 58 неоправданих.

Изречена је једна васпитно-дисциплинска мера (Укор одељенског већа) због неоправданих изостанака.


Odeljensko veće pohvaljuje za postignut uspeh Kuridža Anu, Vagala Leu i Jovanović Nadju.


четвртак, 21. децембар 2017.

Oцене за прво полугодиште

Извештај ca оценама за прво полугодиште 

поделиће се у уторак 26. децембра о.г. у кабинету бр. 29 у 10,15 мин.