субота, 30. јануар 2016.

Ispravljanje slabih ocena

Svi učenici koji su imali slabu ocenu na polugodištu, u dogovoru sa profesorom, popravljaju ocenu kada budu spremni.  Profesori čekaju da se pojedinci izjasne o terminu.

Info o maturi

Prof. računovodstva Tamara Pavić je detaljno upoznala učenike (u petak 29.01.16) 

sa polaganjem maturskog ispita. Djacima su  pročitane moguće teme na maturi. 

Dogovoreno je da se razmisli o predmetu i temi koju bi učenik da brani i 

konačno izjašnjavanje će biti krajem februara.