петак, 12. октобар 2018.

Deo iz pravilnika


PRAVILNIK
o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-573/2018-04
U Beogradu, 30. avgusta 2018. godine
Ministar,
Mladen Šarčević, s.r.

Kada se izriče vaspitna mera za učinjenu lakšu povredu obaveze učenika, odeljenski starešina, uz planiranje pojačanog vaspitnog rada i konsultacije sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom i učenikom, bira od predviđenih aktivnosti društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada aktivnost za meru koja se izriče.
Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik obavezan je da, u skladu sa planom obavljanja društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada, aktivno učestvuje u ostvarivanju tog plana.
Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik je odgovoran ako učenik odbije da ostvaruje
Lakše povrede obaveza učenika škola propisuje svojim opštim aktom

1. (npr.: ne dolazi prikladno odeven za namenske aktivnosti u školi ili drugom mestu na kome škola ostvaruje obrazovno-vaspitni rad;
2. narušava higijenu školskih i drugih prostorija;
3. oštećuje odevne predmete, pribor i opremu drugih učenika;
4. ne poštuje odluke nadležnih organa škole;
5. ne poštuje propisana pravila ponašanja u školi;
6. svojim ponašanjem ometa ostvarivanje školskih manifestacija i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada;

Za učinjenu lakšu povredu obaveza učeniku se može izreći vaspitna mera:
1) opomena;
2) ukor odeljenjskog starešine;
3) uključivanje roditelja, PP službe, odeljenskog veća u problem učenika
4) društveno koristan rad - ako se proceni da bi bilo koristi
5) ukor odeljenjskog veća.


Нема коментара:

Постави коментар