петак, 03. новембар 2017.

Извештај са родитељског састанка

Родитељски састанак је одржан у кабинету 29
уз присуство 20 родитеља.

Дневни ред:

1 Нов Закон о основама система образовања и васпитања
2. Извештај о успеху ученика на крају првог наставног периода
3. Екскурзија


  1. Родитељи су упознати са новинама који се односе на нов Закон који је објављен у Службеном гласнику Р. Србије бр. 88. 
  2. Подељени су листићи са оценама 
  3. Прочитана је понуда за путовање у Словенију.

Нема коментара:

Постави коментар