петак, 16. септембар 2016.

Teme za ČOS1-2. Пријем ученика
3     Поновити правила понашања ученика у средњој школи.

4     Конституисање ОЗ

5     Календар рада и просветна документација.

6     Радна дисциплина и последице неоправданог изостајања

7    Како треба правилно учити

8    Спорт и навијачке групе

9    Насиље(вршњачко, насиље у околини и насиље у школи).

10  Како проводимо своје слободно време

11  Рад ОЗ и помоћ ученицима са проблемима у учењу.

12  Анализа васпитно-образовног рада

13  Исхрана и здравље(гојазност,анорексија, анемија).

14  Мода и здравље

15  Први децембар, дан борбе против СИДЕ.
1
16  Абортус и компликације


17  Прва искуства у новој школи

18  Анализа васпитно-образовног рада


19  Свети Сава


20  Проблеми адаптације


21  Мој одност према туђој (школској) имовини

22  Отуђење људи

23 Дрога, распад личности

24 Гинеколошка култура

25 Проституција и трговина људима

26 Разговор о екскурзији

27 Анализа васпитно-образовног рада

28 Утисци са екскурзије

29 Колико сам задовољан школом коју похађам

30 Најефикаснији медоти учења – искуства одличних ученика

31 Морални лик професора

32 Изостајање са наставе

33 Колико ми родитељи верују

34 Адолесенска криза и како је превазићи

35 Млади и забава

36 Култура понашања на јавним местима и у породици


37. Анализа васпитно-образовног рада
 

Нема коментара:

Постави коментар